გამგეობის წევრები

ნინო ლორთქიფანიძე (პრეზიდენტი)

ნინო ლორთქიფანიძე
დაბადების წელი: 07.06.1972
სამუშაო ადგილი: შპს „ კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი“
მისამართი: ქ.თბილისი,0159, ლუბლიანას ქ.5
ტელ./ფაქსი: (+995) 599582408 (99532) 2958843
E-mail: ninolort@yahoo.com,
ჩამოვტვირთოთ სივი

ნანა ჩხიკვიშვილი

ნანა ჩხიკვიშვილი
დაბადების წელი: 31.08.1963
სამუშაო ადგილი: შპს „ კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი“
მისამართი: ქ.თბილისი,0159, ლუბლიანას ქ.5
ტელ./ფაქსი: (+995) 599726444 (99532) 2958843
E-mail: n.chkhikvishvili@yahoo.com
ჩამოვტვირთოთ სივი

ხათუნა ღურჭუმალიძე

ხათუნა ღურჭუმალიძე
დაბადების წელი: 24.06.1971
სამუშაო ადგილი: შპს „ კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი“
მისამართი: ქ.თბილისი,0159, ლუბლიანას ქ.5
ტელ./ფაქსი: (+995) 599567263 (99532) 2958843
E-mail: khatuna1971@yahoo.com
ჩამოვტვირთოთ სივი

ირმა ბუჩუკური

ირმა ბუჩუკური
დაბადების წელი: 01.08.1961
სამუშაო ადგილი: შპს „ კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი“
მისამართი: ქ.თბილისი,0159, ლუბლიანას ქ.5
ტელ./ფაქსი: (+995) 599256615 (99532) 2958843
E-mail: Irma_buchukuri@yahoo.com

ჩამოვტვირთოთ სივი

Facebook