კონტაქტი

საქართველოს თმის კვლევის ასოციაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, 0159, ლუბლიანას ქ. N5, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი

ტელ:     295-77-44,  599-58-24-08, 599-72-64-44

  1. Name *
    * Please enter your name
  2. Email *
    * Please enter a valid email address
  3. Message *
    * Please enter message

Facebook