სიახლე

საქართველოს თმის აღდგენის საზოგადოების პირველი საერთაშორისო კონგრესი

19-20 ოქტომბერს ქ. თბილისში ჩატარდა “საქართველოს თმის აღდგენის საზოგადოების” პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რომლის მიზანი იყო ტრიქოლოგიისა და თმის აუტოტრანსპლანტაციის პრობლემატური საკითხების განხილვა და მათი გადაჭრის გზების ძიება. კონგრესი გახსნა “საქართველოს თმის კვლევის საზოგადოების” პრეზიდენტმა ნინო ლორთქიფანიძემ.