მისამართი: ქ. თბილისი, 0159, ლუბლიანას ქ. N5, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი

ტელ: 295-77-44,  599-58-24-08, 599-72-64-44

Facebook